دانلود آخرین ورژن فلش پلیر

دریافت فلش پلیر برای :

Windows 8/Windows Server 2012Windows 7/Vista/XP/2008/2003Mac OS X 10.6 - 10.9Linux (64-bit)Linux (32-bit)
 
 • Windows 8/Windows Server 2012
 • Windows 7/Vista/XP/2008/2003
 • Mac OS X 10.6 - 10.9
 • Linux (64-bit)
 • Linux (32-bit)
Version 12 - Other Browsers
 
 • Version 12 - Other Browsers
Version 12 - Other BrowsersVersion 12 - Internet Explorer
 
 • Version 12 - Other Browsers
 • Version 12 - Internet Explorer
Version 12 - Mac OS X 10.6 - 10.9
 
 • Version 12 - Mac OS X 10.6 - 10.9
Version 11.2 - YUM 64-bitVersion 11.2 - .tar.gz 64-bitVersion 11.2 - .rpm 64-bit
 
 • Version 11.2 - YUM 64-bit
 • Version 11.2 - .tar.gz 64-bit
 • Version 11.2 - .rpm 64-bit
Version 11.2 - YUM 32-bitVersion 11.2 - .tar.gz 32-bitVersion 11.2 - .rpm 32-bit
 
 • Version 11.2 - YUM 32-bit
 • Version 11.2 - .tar.gz 32-bit
 • Version 11.2 - .rpm 32-bit

                              

/ 0 نظر / 21 بازدید