قبری که با صاحبش سیر کرد

سش: جوان یهودی سوالی داشت جانشین پیغمبرمیخواست رفت پیش ابوبکردرمسجدنفهمیدازمسجدبیرونش کردندسلمان دیدش بردجوان پیش امام علی حضرت بعدازسلام پرسیدبرای جواب اصول دهگانه اومدی سوال جوان بودکه:یکی که دونداردسه که چهارنداروادامه ده که یازده ندارددرکدام کتاب هست؟ پاسخ: علامه مجلسی در بحار الانوار ج 14 چاپ ایران ص 411 ح اول به نقل از قصص الانبیا آورده است : وقتی عمربن خطاب به خلافت رسید ، گروهی از علمای یهود نزد اوآمدند و گفتند : تو بعد از ابی بکر ولی امر مسلمین هستی ، ما می خو اهیم سوال هایی از تو بکنیم ، اگر درست جواب دادی علم به حقانیت اسلام پیدا خواهیم کرد ولی اگر به ما پاسخ درست ندهی به باطل بودن پی خواهیم برد. عمر گفت : سوال کنید از آنچه برایتان پیش آمده . گفتند : ما را از قفلهای آسمان خبر ده ؛ آنها چیستند؟ و نیز ما را از کلید های آسمانها مطلع کن و از قبری که با صاحبش سیر کرده ؛ و از کسی که قومش را انذار کرد و از جن و انس نبوده‏ ؛ و از پنج چیزی که بر روی زمین راه رفته اند ولی در ارحام آفریده نشده اند؛ ما را آگاه نما. ونیز برای ما بگو : پرنده دراج در فریاد کردن اش ، اسب در شیهه کشیدنش ، قورباقه در صدا کردن اش ، الاغ در عرعر کردنش و مرغ چکاوک در صوت کشیدنش چه می گویند؟ عمر بن خطاب سرش را به زیر انداخت سپس گفت : عیبی نیست برای عمر که وقتی از چیزی سوال شود و پاسخ آن را نداند ، بگوید: نمیدانم ، و اینکه سوال کند از چیزی که نمی داند. آن گروه یهود از جا بلند شدند وگفتند : گواهی می دهیم به این که محمد پیامبر خدا نیست و این که اسلام دینی باطل است. سلمان فارسی ا به گروه یهودی گفت : لحظه ای توقف کنید. سپس متوجه خا نه امیرالمومنین (علیه السلام) شد؛ تا اینکه بر آن حضرت وارد شد و گفت : ای ابالحسن!اسلام را دریاب.حضرت فرمود:چه شده؟ آن حضرت را از جریان آگاه ساخت . حضرت علی علیه السلام)نزد گروه یهودی آمد. وقتی چشمان عمر بن خطاب به امیرالمومنین(علیه السلام) افتاد ، از جا بلند شد وگفت یا اباالحسن تو برای هر مشکلی دعوت می شوی. آنگاه مولا علی (علیه السلام) گروه یهودی را متوجه خود ساخت و فرمود : سوال کنید از آنچه برایتان مطرح است.گروه یهود سوالهای خود را مطرح کردند. امیرالمومنین(علیه السلام) فرمود : پاسخ سوالات شما را مطابق آنچه در تورات شماست میدهم؛ مشروط به اینکه شما ایمان بیاورید و در دین ما داخل شوید، گروه یهودی هم قبول کردند . حضرت فرمودند :سوال های خود را جداگانه بیان کنید.گفتند : ما را از قفل های آسمان خبر ده؟حضرت فرمودند : قفلهای آسمان ها شرک به خدا است زیرا بندگان وقتی مشرک باشند عملشان بالا نمیرود.کلیدهای آسمان ها کدامند؟حضرت فرمودند : شهادت و گواهی به یگانگی خدا و این که محمد(صلی الله علیه و آله)بنده و رسول خداست.ما را از قبری که با صاحبش سیر می کرد آگاه کن؟حضرت فرمود : ماهی آنگاه که یونس را بلعید .ما را از کسی که قومش را انذار کرد و از جن و انس نبود ، آگاه ساز؟حضرت فرمود : مورچه سلیمان .ما را از پنج موجودی که روی زمین راه رفتند ولی در ارحام آفریده نشدند آگاه کن؟حضرت فرموند : اینها عبارت اند از : آدم ، حوا ، ناقه صالح ، قوچ ابراهیم و عصای موسی.مرغ دراج هنگام فریاد کشیدن چه می گوید؟حضرت فرمود : او می گوید خدا بر عرش مستولی است. خروس در هنگام آواز خواندن چه می گوید؟ حضرت فرمودند : میگوید ای غافلین خدا را به یاد آورید .اسب در شیهه کشیدن چه می گوید؟ حضرت فرمود : می گوید خدایا بندگان مومن را بر کافرین یاری فرما. الاغ در عرعر کردن چه می گوید؟ حضرت فرمود : می گوید خدا لعنت کند کسی را که ده یک می گیرد (باجگیر) . قورباقه در صدا کردنش چه می گوید؟ حضرت فرمودند : می گوید منزه است پروردگارم که معبود و تسبیح شده در سختی های دریا ست. مرغ چکاوک در صوت کشیدن چه می گوید؟ حضرت فرمودند : میگویدخدایا!دشمنان محمدو آل محمد(صلی الله علیه و آله) را لعنت کن. پس از آن که گروه یهودی پاسخ درست شنیدند ، امیر المومنین(علیه السلام) به آنها فرمود : ای گروه یهود ! آیا آنچه گفتم مطابق با تورات شما هست؟ آن گروه پاسخ دادند : نه حرفی را واگذاشتی و نه حرفی را افزودی ، ای ابالحسن ! ما را یهودی نام مگذار و خطاب مکن ؛ گواهی می دهیم که خدایی جز خدای یگانه نیست و به راستی محمد (صلی الله علیه و آله) بنده او و رسولش می باشد و به راستی تو دانا ترین این قوم هستی. در سایتی آمده است : گروهی از یهودیان نزد عمر بن خطاب رفتند و گفتند تو جانشین پیغمبری ، ما آمده ایم از تو چیزهایی بپرسیم اگر جواب را گفتی به تو ایمان آورده ، پیرویت می کنیم . عمر بن خطاب گفت بپرسید . پرسیدند : ما را از قفل و کلید آسمان و کسی که همراهان خود را ترساند و پنج چیزی که در رحم خلق نشده اند و راز یک و دو ...تا دوازده آگاه کن . عمر بن خطاب ساعتی به فکر فرو رفت و سپس گفت چیزی را از عمر پرسیده اند که نمیداند ! علی بن اب طالب ممکن است سوالات شما را پاسخ گوید . کسی را نزد علی فرستادند . وقتی که آمد عمر بن خطاب گفت : این یهودیان چیزهایی از من پرسیده اند و پاسخ آنها را نگفته ام و تعهد کرده اند اگر جواب آنها را بگویم مسلمان شوند . امام علی (ع) گفت بپرسید . سوالات خود را به او گفتند . علی (ع) فرمود : قفل آسمان شرک به خداست و کلید آن لااله الاالله است و آنکه همراهان خود را ترسانید ،مورچه سلیمان است . و پنج چیزی که در رحم خلق نشده اند آدم وحوا و عصای موسی و شتر صالح و قوچ ابراهیم است . اما یکی که دوتا نمیشود خداست که شریک ندارد . دویی که سه تا نمیشود آدم و حوا هستند . سه یی که چهارتا نمیشود جبرئیل،میکائیل و اسرافیلند. چهاری که پنج تا نمیشود تورات، انجیل ، زبور و فرقان می باشند . پنجی که شش تا نمیشود نماز های پنج گانه . ششی که هفت تا نمیشود مدت زمان خلق آسمانها و زمین است . هفتی که هشت تا نمیشود هفت آسمان است . هشتی که نه تا نمیشود هشت فرشته عرشند. نه ای که ده تا نمیشود نه آیه فرستاده بر موسی است . دهی که یازده نمیشود وعده ایست که خدا به موسی داد که اول سی شبانه روز بود و بعد آن را به ده تمام کرد . یازده که دوازده نمیشود خواب یوسف است که به پدرش یعقوب گفت من در خواب یازده ستاره دیده ام . و دوازده عدد چشمه هایی است که خدا به موسی گفت عصایت را به سنگ بزن و از آن دوازده چشمه آب میجوشد . یهودیان همگی به یگانگی و رسالت پیغمبر اسلام اعتراف کردند .

/ 0 نظر / 28 بازدید