پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

وزرای روحانی

م/ وزارت زادگاه اقتصاد/علی طیب نیا اصفهان اطلاعات/سید محمود علوی لامرد  نیرو/ چیت چیان تبریز صنعت، معدن و تجارت/محمد نعمت زاده تبریز دفاع/حسین دهقان شهرضا اصفهان کشاورزی/ محمود حجتی نجف آباد اصفهان کار،تعاون و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید